Zagospodarowanie odpadów tworzyw sztucznych​

Pozyskiwanie odpadów

Poszukujemy tworzyw sztucznych w odpadzie do sortowania, jak i tych już posortowanych. Odbierzemy od Państwa każdą frakcję, w każdej postaci.

Nasza oferta skierowana jest do odbiorców oraz dostawców materiałów przetworzonych. Poszukujemy głównie frakcji tworzyw sztucznych do sortowania, ale nie tylko. Interesują nas również odpady po sortownicze, przemysłowe i techniczne. Nie stanowi dla nas problemu odebranie kilku frakcji w belach, big bagach, oktabinach, czy luzem. Jesteśmy w stanie odebrać materiał w każdej ilości.

Sortowanie odpadów

Nasza firma posiada zaplecze przystosowane do sortowania materiałów w odpadzie. Wykwalifikowana załoga rozpozna każdy rodzaj tworzywa.

Linie sortownicze i własne magazyny które posiadamy pozwalają na odebranie od Państwa materiału w każdej postaci. Poprzez nieustanne podnoszenie wiedzy i kwalifikacji naszej załogi na temat segregacji poszczególnych rodzajów odpadów ciągle zwiększamy poziom powtórnego wykorzystywania tworzyw sztucznych. Ma to istotne znaczenie, gdyż powoduje oszczędzenie miejsca ich składowania, ograniczenie ilości odpadów zmieszanych, jak również dostosowanie dostarczanych przez nas surowców do indywidualnych potrzeb każdego klienta. Jest to dla nas wartość priorytetowa, dlatego też dokładamy wszelkich starań aby proces sortowania był dopasowany do jego indywidualnych potrzeb. Lepsza znajomość zadań oraz pewność, że są one wykonywane prawidłowo zwiększa również komfort pracowników oraz wzmacnia wizerunek firmy.

Przetwórstwo odpadów

Rezultatem naszej pracy jest perfekcyjne przygotowanie tworzywa do jego ponownego przetworzenia przez finalnego recyklera.

Chętnie dzielimy się szeroką wiedzą i bogatym doświadczeniem w kwestii przetwarzania odpadów tworzyw sztucznych. Z największą przyjemnością pomożemy Państwu rozpoznać każdy rodzaj tworzywa i podzielić na frakcje, aby ich dalsze przetworzenie było łatwiejsze. Obecnie nasza oferta skierowana jest do odbiorców oraz dostawców materiałów przetworzonych. Mamy jednak nadzieję, że w niedalekiej przyszłości uda nam się ją rozszerzyć i rozpoczniemy proces produkcji przemiałów, które również będziemy mogli dostarczać.

Zapraszamy do współpracy